Małopolska.PL

Rozpoczynamy rejestrację szkół na Festiwal Zawodów 2022!

Do osobistej wizyty na Festiwalu Zawodów w Krakowie zapraszamy przede wszystkim uczniów klas 7 - 8 szkół podstawowych. Dla uczniów pozostałych klas przygotowany jest tematyczny program telewizyjny, który będzie można oglądać w szkole w dniach 26-27 kwietnia 2022 (linki do programu zostaną przesłane na tydzień przed Festiwalem).

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://festiwalzawodow2022.twojewydarzenie.online/

Wstęp na Festiwal jest bezpłatny i odbywa się na podstawie ważnego biletu uzyskanego po uprzedniej rejestracji elektronicznej tylko w dniu i w przedziale czasowym zgodnym z danymi rejestracyjnymi. Wszystkie informacje dotyczące udziału w Festiwalu znajdują się w Regulaminie, który jest załącznikiem do formularza rejestracyjnego.

Festiwal Zawodów - targi edukacyjne realizowany jest w ramach komponentu z doradztwa edukacyjno-zawodowego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Festiwal organizowany jest od 2013 roku i stał się ważnym miejscem spotkań uczniów podejmujących decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, a tym samym zawodu, który będą wykonywać w życiu. Serdecznie zapraszamy!