Drogi Ósmoklasisto !

W tym roku kończysz szkołę podstawową. Wkrótce rozpoczniesz nowy etap w swoim życiu – naukę w szkole ponadpodstawowej. Stajesz przed jednym z trudniejszych wyborów – szkoły, w której chciałbyś kontynuować naukę. To ważna decyzja, która może zdecydować o całym Twoim późniejszym życiu. W dużej mierze to zależy od Ciebie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Kształcimy uczniów w poszukiwanych na rynku pracy zawodach związanych z budownictwem. Pełna lista szkół i zawodów, w których kształcimy młodzież, jest dostępna na nowej stronie szkoły: http://zsb1.pl/ oraz na profilu fb: https://www.facebook.com/BudowlankaKrakow/. Jeżeli informacje zawarte na ww. adresach będą niewystarczające, zadzwoń do nas (tel. 12 637 48 82).

W dniach 18-19 marca i 4 czerwca 2022 roku zapraszamy na Dni Otwarte szkoły.