W tym roku, rozpoczęcie nowego roku szkolnego w dniu 1 września, nastąpi w innej formie - nie odbędzie się uroczyste rozpoczęcie na sali gimnastycznej. Uczniowie proszeni są aby udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami - zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021

Klasa Godzina Sala
0 8.30 34
1a 9.00 33
1b 9.00 30
2a 10.00 32
2b 8.30 32
3a 10.30 30
3b 9.30 31
4a 9.00 11
5a 10.00 12
5b 9.00 7
6a 10.00 8
6b 9.30 13
7a 10.30 5
7b 9.30 6
8a 10.30 19

Uwaga:

Ze względu na stan epidemiczny, na teren szkoły mogą wejść wyłącznie rodzice przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych.