Szczegóły i regulaminy konkursów znajdują się w zakładce DLA UCZNIA I RODZICA.