W zakładce PRZEDSZKOLACZEK zamieszczona została wyprawka dla przedszkolaka i zestaw podręczników do oddziału przedszkolnego, a w zakładce DLA UCZNIA I RODZICA - wyprawka dla pierwszoklasisty i spis podręczników do religii dla klas 1-8.