W piątek, 27 sierpnia w godzinach 10.00-12.30 oraz w poniedziałek, 30 sierpnia, w godzinach 11.00 - 13.00, w świetlicy szkolnej będzie można zapisać dziecko na rok szkolny 2021/2022. Do świetlicy będą przyjmowani uczniowie klas 1-4, których obydwoje rodzice pracują zawodowo. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony lub w sekretariacie szkoły.

Karta zapisu dziecka na świetlicę