Zapisu na świetlicę szkolną można dokonać w dniu 1 września 2023 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz 4 września po rozpoczęciu roku szkolnego. Karty zgłoszenia będą dostępne w świetlicy lub w sekretariacie szkoły.