Drogi Ósmoklasisto !

W tym roku kończysz szkołę podstawową. Wkrótce rozpoczniesz nowy etap w swoim życiu – naukę w szkole ponadpodstawowej. Stajesz przed jednym z trudniejszych wyborów – szkoły, w której chciałbyś kontynuować naukę. To ważna decyzja, która może zdecydować o całym Twoim późniejszym życiu. W dużej mierze to zależy od Ciebie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Zespołu Szkół Budowlanych Nr 1 w Krakowie.

Kształcimy uczniów w poszukiwanych na rynku pracy zawodach związanych z budownictwem. Pełna lista szkół i zawodów, w których kształcimy młodzież, jest dostępna na nowej stronie szkoły: http://zsb1.pl/ oraz na profilu fb: https://www.facebook.com/BudowlankaKrakow/. Jeżeli informacje zawarte na ww. adresach będą niewystarczające, zadzwoń do nas (tel. 12 637 48 82).

W dniach 18-19 marca i 4 czerwca 2022 roku zapraszamy na Dni Otwarte szkoły.

Zespół Szkół Mechanicznych nr 3 im. gen. Władysława Sikorskiego zaprasza uczniów klas ósmych na dzień otwarty, który odbędzie się w budynku szkoły (os. Szkolne 37), dnia 2 kwietnia (sobota) 2022 roku w godz. od 9:00 do 14:00.

Małopolska.PL

Rozpoczynamy rejestrację szkół na Festiwal Zawodów 2022!

Do osobistej wizyty na Festiwalu Zawodów w Krakowie zapraszamy przede wszystkim uczniów klas 7 - 8 szkół podstawowych. Dla uczniów pozostałych klas przygotowany jest tematyczny program telewizyjny, który będzie można oglądać w szkole w dniach 26-27 kwietnia 2022 (linki do programu zostaną przesłane na tydzień przed Festiwalem).

Formularz rejestracyjny dostępny jest pod adresem: https://festiwalzawodow2022.twojewydarzenie.online/

Wstęp na Festiwal jest bezpłatny i odbywa się na podstawie ważnego biletu uzyskanego po uprzedniej rejestracji elektronicznej tylko w dniu i w przedziale czasowym zgodnym z danymi rejestracyjnymi. Wszystkie informacje dotyczące udziału w Festiwalu znajdują się w Regulaminie, który jest załącznikiem do formularza rejestracyjnego.

Festiwal Zawodów - targi edukacyjne realizowany jest w ramach komponentu z doradztwa edukacyjno-zawodowego projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Festiwal organizowany jest od 2013 roku i stał się ważnym miejscem spotkań uczniów podejmujących decyzję o wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, a tym samym zawodu, który będą wykonywać w życiu. Serdecznie zapraszamy!