1 czerwca uczniowie klasy 4 wyposażeni w plakaty i transparenty, zorganizowali pochód informujący lokalną społeczność o szkodliwości palenia papierosów. Wydarzenie to było podsumowaniem realizowanego Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Bieg po zdrowie”.