Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie profilaktyki zdrowotnej realizowanym przy wsparciu Powiatu Krakowskiego pt. „Nie hoduj raka – warsztaty dla młodzieży”. Dwugodzinne zajęcia miały charakter interaktywny. Program obejmował następujące zagadnienia:

  1. Anatomia raka – mechanizmy powstawania chorób nowotworowych i najczęściej występujące nowotwory.
  2. Czynniki rakotwórcze – nieprawidłowa dieta, brak ruchu, palenie papierosów, zanieczyszczenie powietrza.
  3. Podstawy prawidłowego żywienia dla osób chcących zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. Rola aktywności fizycznej w profilaktyce chorób nowotworowych.
  4. Sposoby diagnozowania chorób nowotworowych. Metody leczenia chorób nowotworowych, w tym także bólu