Po raz kolejny Szkoła Podstawowa w Rybnej bierze udział w konkursie „Odblaskowa Szkoła”, którego celem jest wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe oraz podkreślenie, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych oraz promowanie inicjatyw mających na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze. Organizatorami konkursu są:

  • Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
  • Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
  • Kuratorium Oświaty w Krakowie ,
  • Małopolski Urząd Wojewódzki,
  • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Więcej informacji na stronie: ODBLASKOWA SZKOŁA