19 listopada uczniowie klas 7 i 8 wzięli udział w największej lekcji świata (WLL - World's Largest Lesson) na temat celów zrównoważonego rozwoju. Zajęcia w formie zdalnej w dwóch blokach poprowadziły dla nas wolontariuszki z międzynarodowej organizacji AIESEC. Podczas lekcji skupiliśmy się na szerszym omówieniu jednego z celów, który dotyczył zmian klimatycznych. Zajęcia wzbogacone były o formy aktywizujące uczniów - quiz, burze mózgów, filmy i ich omówienie. Prezentacja i jeden z filmów przedstawione zostały w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie biorący udział w tym międzynarodowym przedsięwzięciu mieli okazję wzbogacić swój angielski słownik o hasła z zakresu ochrony środowiska.