Uczniowie naszej szkoły - harcerze, jak co roku pamiętali o tym, aby uporządkować grób nieznanego żołnierza oraz groby osób związanych z naszą szkolną społecznością. Natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego odwiedzili cmentarz i zapalili znicze tych grobach. W tym roku nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji i Nauki "Szkoła pamięta". Jej celem jest upamiętnianie ważnych postaci i wydarzeń oraz odwiedzanie i porządkowanie bezimiennych i opuszczonych grobów w okolicy. W związku ze zbliżającymi się dniami, w których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych, uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami odwiedzali mogiły osób zasłużonych dla naszej społeczności.