W dniu 18 kwietnia 2023 r. uczniowie klas siódmych odwiedzili Teatr Stary w Krakowie. Uczestniczyli w warsztatach opartych na ćwiczeniach parateatralnych, mających na celu podniesienie kompetencji współpracy i komunikacji w grupie oraz kreatywnego myślenia. Uczniowie dowiedzieli się, jak wygląda dzień pracy aktora i innych osób zatrudnionych w teatrze. Po zakończonych warsztatach była możliwość zwiedzania interaktywnego muzeum Teatru.