31 maja uczniowie klasy 4a wzięli udział w zajęciach terenowych realizowanych w ramach lekcji przyrody. Uczniowie poznawali rośliny łąkowe i uprawne oraz podziwiali roślinność wodną i szuwarową. Zajęcia rozbudziły ciekawość poznawczą uczniów oraz wyzwoliły ich aktywność :)