KALENDARZ SZKOLNY 2021/2022

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ

1. Organizacja roku szkolnego

  Rozpoczęcie roku szkolnego

  01.09.2021

  podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

  Zimowa przerwa świąteczna

  23.12.2021 – 31.12.2022

 § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm).

  Ferie zimowe

  17.01.2021 -30.01.2022

  podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn.zm.).

  Wiosenna przerwa świąteczna

  14.04.2022- 19.04.2022

  podstawa prawna: 

§ 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.).

  Dodatkowe dni wolne od zajęć    dydaktyczno-wychowawczych:

 

  12.11.2021

  22.12.2021 (wigilie klasowe)

  07.01.2022

  02.05.2022

  24.05. - 26.05.2022 (egzamin ósmoklasisty)

  17.06.2022

  podstawa prawna: 

§ 5 rozporządzenia MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

  Zakończenie roku szkolnego

  24.06.2022

  podstawa prawna: 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia   MEN w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Poz. 1603

  Egzaminy ósmoklasisty

  24.05.2022 - 26.05.2022

  Egzaminy próbne

  Klasa 8 - pierwsza połowa grudnia 2021 roku

  Klasa 7 – 24.05 - 26.05.2022

SPOTKANIA Z RODZICAMI *

  Organizacyjne dla rodziców wszystkich klas z wychowawcami klas

07/08.09.2021

  Dzień otwarty dla rodziców– informacje o wszystkich ocenach  (wychowawcy klas, nauczyciele)

19/20.10.2021

  Wywiadówka – wyniki nauczania

16/17.11.2021

  Dzień otwarty – wyniki nauczania

14/15.12.2021

  Wywiadówka śródroczna

 01/02.02.2022

  Wywiadówka lub dzień otwarty – wyniki nauczania

 08/09.03.2022**

  Wywiadówka lub dzień otwarty – wyniki nauczania

 05/06.04.2022**

  Wywiadówka– wyniki nauczania

10/11.05.2022**

  Informacja o ocenach przewidywanych

08.06.2022

*) - Kalendarz może ulec zmianie, informacje zostaną przekazane w Komunikatach Dyrektora

**) - Zmieniono zgodnie z Komunikatem Dyrektora

2. Uroczystości szkolne – zgodnie z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły i planami wychowawców klas.

3. Konkursy szkolne – zgodnie z osobnym kalendarzem.