DYREKTOR SZKOŁY

 mgr SADOMSKA MAŁGORZATA

 NAUCZANY PRZEDMIOT

 DORADCA ZAWODOWY, PEDAGOG

 WICEDYREKTOR SZKOŁY

 mgr KWAK AGNIESZKA

 

 JĘZYK ANGIELSKI

 NAUCZYCIELE

 

 mgr BAŁUSZEK STANISŁAWA  

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 mgr BASTER JOANNA

 JĘZYK NIEMIECKI

 mgr BUCZEK STANISŁAWA

 MATEMATYKA

 mgr FRYC DOROTA  

 HISTORIA, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, WOS

 mgr GAWIN JANINA  

 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 mgr HAPEK PATRYCJA 

 JĘZYK ANGIELSKI, INFORMATYKA

 mgr KNAPIK PAULINA 

 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE 

 mgr KOŁODZIEJ ANNA  

 INFORMATYKA, TECHNIKA

 mgr KOS ANNA 

 PEDAGOG 

 mgr KRAMARCZYK IWONA  

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 mgr KRUPA ELŻBIETA  

 JĘZYK POLSKI 

 mgr KRUPA RAFAŁ  

 WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 mgr KWIATKOWSKA KATARZYNA 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 mgr ŁABAJ ANNA

 PSYCHOLOG

 mgr MADEJ MAŁGORZATA 

 BIBLIOTEKA 

 mgr MUNIAK - RZYCKA MONIKA

 GEOGRAFIA

 ks. mgr MIDOR STEFAN

 RELIGIA

 mgr OCHMAŃSKA BEATA 

 LOGOPEDA 

 mgr ODRZYWOLSKA MARTA 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 mgr OLCHAWA JOANNA  

 WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 mgr PIEJKO MARIUSZ 

 MUZYKA, PLASTYKA, INFORMATYKA

 mgr PORĘBA ELŻBIETA

 MATEMATYKA, FIZYKA

 mgr SEWERYN MARZENA 

 RELIGIA 

 mgr STAROWICZ JOANNA

 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

 mgr STAWIARSKA BARBARA 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 mgr TAŁACH ANETA 

 WYCHOWANIE FIZYCZNE 

 mgr TARGOWSKA - FUS OLGA 

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 

 mgr TOMASZEWSKA-WARZECHA MARZENA

 JĘZYK ANGIELSKI

 mgr TOMCZYK KATARZYNA

 BIOLOGIA, CHEMIA, PRZYRODA 

 mgr TUREK JOANNA 

 MATEMATYKA  

 mgr WĄSOWICZ EDYTA

 JĘZYK POLSKI

 mgr WĄTROBA MATEUSZ

 TECHNIKA

 mgr ZIEMIAŃSKA MARZENA 

 ŚWIETLICA