WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SP ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

Do klasy pierwszej zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę przyjęcia dziecka do klasy pierwszej SP.

Do oddziału przedszkolnego zostały przyjęte wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Imienne listy udostępnione są w szkole na  tablicy ogłoszeń.

WYNIKI REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SP ORAZ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022 zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP.

Do oddziału przedszkolnego zostały zakwalifikowane wszystkie dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni złożyli wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.

W terminie do 31 marca należy potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego/ pierwszej klasy SP.  Wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia należy złożyć w szkole lub elektronicznie. Skan oświadczenia należy  przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w temacie wpisać: potwierdzenie woli zapisu. Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

Załączniki:

potwierdzenie woli przyjęcia - oddział przedszkolny

potwierdzenie woli przyjęcia - szkoła podstawowa

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ

działając na podstawie Zarządzenia nr 9.2021 Wójta Gminy Czernichów z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2021/2022, ogłasza:

Zapisy do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej trwają

od 22 lutego do 19 marca 2021 roku

Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego lub do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 lutego do 19 marca 2021 roku

od 4 do 7 maja 2021 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego lub do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 22 do 26 marca 2021 roku

od 10 do 14 maja 2021 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

29 marca 2021 roku

17 maja 2021 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 do 31 marca 2021 roku

od 17 do 21 maja 2021 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kan-dydatów nieprzyjętych

7 kwietnia 2021 roku

24 maja 2021 roku

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Zapisy dotyczą dzieci urodzonych w latach 2015– 2018.

Rodzice składają Wniosek  o przyjęcie dziecka do  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rybnej

Rekrutacja do klasy pierwszej

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w Rybnej składają Zgłoszenie do klasy 1, dzieci przyjmowane są z urzędu.

Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły składają Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać w  sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godzinach  od 8.00 do 15.00 w terminach określonych powyżej lub elektronicznie. Skan dokumentów należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w temacie wpisać: Zapis do szkoły.

Druki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego TUTAJ

2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej SP TUTAJ

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP TUTAJ