Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybnej

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 9.2024 Wójta Gminy Czernichów z dnia  30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2024/2025

ogłasza zapisy do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Rybnej

na rok szkolny 2024/25

 

Termin składania wniosków: od 19 lutego do 15 marca 2024 r.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w Rybnej składają Zgłoszenie do klasy 1, dzieci przyjmowane są z urzędu.

Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły składają Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem i odpowiednimi oświadczeniami/zaświadczeniami.

 

 

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać w  sekretariacie szkoły lub  ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 - 15.30 w terminach określonych powyżej.

 

 

Druki do pobrania:

1.Zgłoszenie do 1 klasy

2.Wniosek o przyjęcie do szkoły

3.Klauzula informacyjna

4.Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1