DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 5.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2023/2024

ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok  szkolny 2023/24.

Zapisy trwają od 20 lutego do 17 marca 2023 r.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego można pobrać  TUTAJ

Rodzice składają wniosek  o przyjęcie dziecka do  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rybnej wraz z odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami.

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać w  sekretariacie szkoły lub  ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 - 15.00 w terminach określonych powyżej.

Druki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

2. Klauzula informacyjna

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

5. Oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatków