WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej  umieszczone są w siedzibie szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostały zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej zobowiązani są do złożenia w siedzibie szkoły pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w nieprzekraczalnym terminie: do 30 marca 2023 r.

UWAGA! brak pisemnego potwierdzenia woli  jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolny/klasie pierwszej i skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Druki do pobrania:

Potwierdzenie woli przyjęcia - oddział przedszkolny

Potwierdzenie woli przyjęcia - szkoła podstawowa