Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybnej

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 9.2024 Wójta Gminy Czernichów z dnia  30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2024/2025

ogłasza zapisy do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Rybnej

na rok szkolny 2024/25

 

Termin składania wniosków: od 19 lutego do 15 marca 2024 r.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w Rybnej składają Zgłoszenie do klasy 1, dzieci przyjmowane są z urzędu.

Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły składają Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem i odpowiednimi oświadczeniami/zaświadczeniami.

 

 

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać w  sekretariacie szkoły lub  ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 - 15.30 w terminach określonych powyżej.

 

 

Druki do pobrania:

1.Zgłoszenie do 1 klasy

2.Wniosek o przyjęcie do szkoły

3.Klauzula informacyjna

4.Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy 1

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybnej

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 9.2024 Wójta Gminy Czernichów z dnia  30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2024/2025

ogłasza zapisy do Samorządowego Przedszkola w Rybnej

na rok szkolny 2024/25

 

Termin składania wniosków: od 19 lutego do 15 marca 2024 r.

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać w  sekretariacie szkoły lub  ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 - 15.30 w terminach określonych powyżej.

Druki:

1. Procedury rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Rybnej

2. Zasady rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Rybnej

 

 

Druki dotyczące rekrutacji:

1.Wniosek rekrutacyjny

2.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

4. Oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatków

5. Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji dziecka

6. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Samorządowego Przedszkola w Rybnej

 

 

WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO ORAZ KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Wyniki rekrutacji do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej  umieszczone są w siedzibie szkoły.

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które zostały zakwalifikowane do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej zobowiązani są do złożenia w siedzibie szkoły pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w nieprzekraczalnym terminie: do 30 marca 2023 r.

UWAGA! brak pisemnego potwierdzenia woli  jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolny/klasie pierwszej i skreśleniem dziecka z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Druki do pobrania:

Potwierdzenie woli przyjęcia - oddział przedszkolny

Potwierdzenie woli przyjęcia - szkoła podstawowa

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 5.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2023/2024

ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok  szkolny 2023/24.

Zapisy trwają od 20 lutego do 17 marca 2023 r.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego można pobrać  TUTAJ

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w Rybnej składają Zgłoszenie do klasy 1, dzieci przyjmowane są z urzędu.

Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły składają Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem oraz odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami.

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać w  sekretariacie szkoły lub  ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 - 15.00 w terminach określonych powyżej.

Druki do pobrania:

1. Zgłoszenie do klasy 1

2. Wniosek o przyjęcie do szkoły

3. Oświadczenie

4. Klauzula informacyjna

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 5.2023 Wójta Gminy Czernichów z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2023/2024

ogłasza zapisy do oddziału przedszkolnego na rok  szkolny 2023/24.

Zapisy trwają od 20 lutego do 17 marca 2023 r.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego można pobrać  TUTAJ

Rodzice składają wniosek  o przyjęcie dziecka do  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rybnej wraz z odpowiednimi zaświadczeniami lub oświadczeniami.

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać w  sekretariacie szkoły lub  ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 - 15.00 w terminach określonych powyżej.

Druki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

2. Klauzula informacyjna

3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

4. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

5. Oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatków