DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W RYBNEJ

działając na podstawie Zarządzenia nr 10.2022 Wójta Gminy Czernichów z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2022/2023, ogłasza:

zapisy do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej na rok  szkolny 2022/23.

Zapisy trwają od 21 lutego do 18 marca 2022 roku.

Dokładne terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego przedstawiono w poniższej tabeli:

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego lub do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 lutego do 18 marca 2022 roku

od 4 do 9 maja 2022 roku

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego lub do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21 do 25 marca 2022 roku

od 10 do 13 maja 2022 roku

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

28 marca 2022 roku

16 maja 2022 roku

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 29 do 1 kwietnia 2022 roku

od 17 do 20 maja 2022 roku

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

6 kwietnia 2022 roku

24 maja 2022 roku

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Rodzice składają Wniosek  o przyjęcie dziecka do  Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Rybnej

Rekrutacja do klasy pierwszej

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły tj. w Rybnej składają Zgłoszenie do klasy 1, dzieci przyjmowane są z urzędu.

Rodzice dzieci mieszkających poza obwodem szkoły składają Wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikiem.

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać w  sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godzinach  od 8.00 do 15.00 w terminach określonych powyżej lub elektronicznie. Skan dokumentów należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a w temacie wpisać: Zapis do szkoły.

Druki do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego TUTAJ

2. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej SP TUTAJ

3. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej SP TUTAJ

4. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego TUTAJ

5. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej TUTAJ

6. Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji TUTAJ