Wymagania edukacyjne są dostępne u nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów oraz w sekretariacie szkoły.