Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w świątecznych konkursach organizowanych przez Samorząd Szkolny. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje i regulaminy konkursów.

-  Wykonanie kolędy - konkurs indywidualny dla uczniów klas 1-8 --> Regulamin

-  Świąteczne selfie z ciasteczkiem - konkurs dla uczniów klas 1-8 -->  Regulamin

-  List do Mikołaja - konkurs dla uczniów klas 4-8 -->  Regulamin