Poniżej zamieszczamy aktualizację procedur sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej od dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Procedury