Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie  z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie w 2022 r. realizuje konkurs na animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Patrzeć i być widocznym”.   Do konkursu można zgłaszać materiały zrealizowane w dowolnej technice animacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie przez jednego ucznia animacji promującej bezpieczeństwo na drodze.  Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące  bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Czas trwania konkursu: od 21 do 29 listopada 2022 r. przyjmowanie materiałów z animacjami. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej KPP Kraków: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/wydarzenia/26920,Patrzec-i-byc-widocznym-konkurs-na-animacje-z-zakresu-bezpieczenstwa-na-drodze.html

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach ekologicznych, organizowanych przez Panią Wójt Gminy Czernichów oraz grupę Ekodoradców. Termin nadsyłania prac mija 15 czerwca.

Regulamin konkursu dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat Regulamin konkursu dla dzieci z klas 5 - 8