Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursach ekologicznych, organizowanych przez Panią Wójt Gminy Czernichów oraz grupę Ekodoradców. Termin nadsyłania prac mija 15 czerwca.

Regulamin konkursu dla dzieci w wieku od 3 do 11 lat Regulamin konkursu dla dzieci z klas 5 - 8

Poniżej zamieszczamy aktualizację procedur sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Rybnej od dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Procedury

Podziękowania za udział w akcjach charytatywnych "Kredki dla Afryki" i "Kredkobranie" w roku szkolnym 2021/2022.