Zapraszamy do udziału w konkursach. Szczegóły i regulaminy poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie:

Wydział Ruchu Drogowego KWP w Krakowie wspólnie  z Małopolską Wojewódzką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie w 2022 r. realizuje konkurs na animację z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Patrzeć i być widocznym”.   Do konkursu można zgłaszać materiały zrealizowane w dowolnej technice animacji. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest indywidualne wykonanie przez jednego ucznia animacji promującej bezpieczeństwo na drodze.  Celem konkursu jest wyłonienie osób, które w ciekawy i angażujący sposób potrafią przekazać treści promujące  bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ze szczególnym uwzględnieniem pieszych jako niechronionych uczestników ruchu drogowego. Czas trwania konkursu: od 21 do 29 listopada 2022 r. przyjmowanie materiałów z animacjami. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej KPP Kraków: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/aktualnosci/wydarzenia/26920,Patrzec-i-byc-widocznym-konkurs-na-animacje-z-zakresu-bezpieczenstwa-na-drodze.html

Dzieci, które uczęszczają w tym roku szkolnym do świetlicy szkolnej, proszone są o przyniesienie wyprawki, w skład której wchodzi:

- 1 blok rysunkowy biały

- 1 blok techniczny biały

- 1 blok rysunkowy z kolorowymi kartkami

- 1 blok techniczny z kolorowymi kartkami

- 1 klej