W dniu 13 września 2023 roku w godzinie 17:00 odbędą się wywiadówki dla rodziców uczniów klas 0 - 8.

Zapisu na świetlicę szkolną można dokonać w dniu 1 września 2023 roku w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz 4 września po rozpoczęciu roku szkolnego. Karty zgłoszenia będą dostępne w świetlicy lub w sekretariacie szkoły.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego będzie miała miejsce dnia 4 września 2023 roku:

- 8.00  - msza święta w kościele w Rybnej

- 9.00 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkole

W piątek, 26 sierpnia w godzinach od 9.00 do 12.00 będzie możliwość wypożyczenia podręczników dla klas: 5, 6 i 8.

Dyrektor oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Rybnej serdecznie zapraszają Rodziców na uroczystą galę wręczenia Podziękowań i Listów Gratulacyjnych. Wydarzenie odbędzie się 22 czerwca 2023 roku o godzinie 16.00 w naszej szkole. W programie krótki występ artystyczny uczniów.

Uchwałą Nr LXIV/941/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. Gminie Czernichów przyznano dofinansowanie w kwocie 26 480,00 zł na realizację projektu „Już pływam” w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Otrzymane środki stanowią 49,13 % wartości zadania w ramach którego uczniowie klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Czernichów będą korzystali z zajęć dodatkowych na pływalni w Ośrodku Sportu i Rekreacji Fundacji im. ks. Siemaszki  w Piekarach.

Projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu zajęć lekcyjnych poprzez nabycie przez dzieci umiejętności pływackich, jak i upowszechnianie kultury fizycznej w regionie oraz promowanie aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (49,13 %), Gminy Czernichów oraz rodziców (50,87 %).