Uchwałą Nr LXIV/941/23 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. Gminie Czernichów przyznano dofinansowanie w kwocie 26 480,00 zł na realizację projektu „Już pływam” w ramach zadania zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży. Otrzymane środki stanowią 49,13 % wartości zadania w ramach którego uczniowie klas IV szkół podstawowych z terenu Gminy Czernichów będą korzystali z zajęć dodatkowych na pływalni w Ośrodku Sportu i Rekreacji Fundacji im. ks. Siemaszki  w Piekarach.

Projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego po zakończeniu zajęć lekcyjnych poprzez nabycie przez dzieci umiejętności pływackich, jak i upowszechnianie kultury fizycznej w regionie oraz promowanie aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego (49,13 %), Gminy Czernichów oraz rodziców (50,87 %).

W dniu 4 kwietnia 2023 roku w godzinie 17:00 odbędą się wywiadówki dla rodziców uczniów klas 0 - 8.

W dniu 8 marca 2023 roku w godzinach 17:00 - 18:00 odbędzie się dzień otwarty dla rodziców uczniów klas 0 - 8.

W zakładce REKRUTACJA, zamieszczone zostały informacje na temat zapisów do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2023/2024.

W dniach 24 i 25 stycznia 2023 roku o godzinie 17.00 odbędą się wywiadówki dla rodziców uczniów:

- 24.01.2023 r. (wtorek) – wywiadówki dla rodziców uczniów klas 1 – 3

- 25.01.2023 r. (środa) – wywiadówki dla rodziców uczniów klas 4 - 8