W roku szkolnym 2020/2021 Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zrealizował kampanię promocyjną Programu dla szkół, której osią główną jest serial animowany „Pamiętnik Chrumasa”. W związku z tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zwraca się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety elektronicznej oceniającej zrealizowane działania promocyjne Programu dla szkół w roku szkolnym 2020/2021 dostępnej pod linkiem: https://www.programdlaszkol.org/aktualnosci/index/Program-dla-szkol-jak-oceniasz-jego-promocje/idn:21. Ankieta jest skierowana do ogółu społeczeństwa: rodziców, nauczycieli i dzieci.