Podziękowania za udział w akcjach charytatywnych "Kredki dla Afryki" i "Kredkobranie" w roku szkolnym 2021/2022.