Nasza szkoła dołączyła do inicjatywy "Szkoła odpowiedzialna cyfrowo". Jest to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu.