W tym roku szkolnym klasy 4a i 4b brały udział w programie profilaktycznym "Bieg po zdrowie", koordynowanym przez dział Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie. Główne cele programu to:
- opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży,
- pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego,
- zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów.
Na zakończenie programu uczniowie wraz z wychowawcami świętowali Dzień bez Tytoniu. Przygotowali happening i ruszyli z transparentami ulicami Rybnej, by promować zdrowy styl życia wśród lokalnej społeczności.