W czwartek przedszkolaki uczestniczyły w szkoleniu z pierwszej pomocy. Zajęcia miały na celu kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych postaw oraz zapoznanie najmłodszych z podstawowymi czynnościami ratowniczymi w wypadku nieobecności osób dorosłych. Pani Basia w ciekawy i praktyczny sposób przekazywała swoją wiedzę. Dzieci dowiedziały się jak należy postępować w przypadku skaleczenia, zadławienia, oparzenia, krwotoku z nosa a także jak należy ułożyć osobę w pozycji bezpiecznej oraz co robić w sytuacji czy osoba nie oddycha. Dzieci przypomniały sobie numery alarmowe i przećwiczyły wzywanie pomocy przez telefon. Na zakończenie zajęć Pani Ratownik wręczyła każdemu uczestnikowi nagrodę.

ZOBACZ GALERIĘ