Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rybnej

Działając na podstawie Zarządzenia Nr 9.2024 Wójta Gminy Czernichów z dnia  30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czernichów na rok szkolny 2024/2025

ogłasza zapisy do Samorządowego Przedszkola w Rybnej

na rok szkolny 2024/25

 

Termin składania wniosków: od 19 lutego do 15 marca 2024 r.

Druki dotyczące zapisów do szkoły można pobrać w  sekretariacie szkoły lub  ze strony internetowej. Wypełnione dokumenty składa się w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 - 15.30 w terminach określonych powyżej.

Druki:

1. Procedury rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Rybnej

2. Zasady rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola w Rybnej

 

 

Druki dotyczące rekrutacji:

1.Wniosek rekrutacyjny

2.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

4. Oświadczenie rodziców o odprowadzaniu podatków

5. Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji dziecka

6. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do Samorządowego Przedszkola w Rybnej